Your search results

Blog Archives

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ giấy tờ bản vẽ trích đo 1

BẢN VẼ TRÍCH ĐO

Th10 22, 2017
Bạn đang có ý định xây dựng nhà ở, tách thửa hoặc hợp thửa đất và cần phải có bản vẽ trích đo? Bạn chưa có được nhữ [xem thêm]
Tiếp tục đọc