Your search results

Blog Archives

phân biệt sự khác nhau giữa Sổ đỏ và sổ hồng như thế nào

Phân biệt sự khác nhau SỔ ĐỎ và SỔ HỒNG ?

Th9 23, 2017
Từ năm 1993 cho tới 2009 nước ta đã sử dụng 2 mẫu giấy: màu đỏ và màu hồng, cho tới 2009 mới có giấy chứng nhận thố [xem thêm]
Tiếp tục đọc