Your search results

Blog Archives

Danh mục giấy tờ hợp pháp để cấp giấy phép xây dựng

Thủ tục giấy tờ hợp pháp để cấp giấy phép xâ...

Th9 29, 2017
Nghị định 53/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép [xem thêm]
Tiếp tục đọc