Your search results

Blog Archives

THUẾ VÀ PHÍ PHẢI NỘP KHI CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THUẾ VÀ PHÍ PHẢI NỘP KHI CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN...

Th9 24, 2017
Thuế và phí phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất?  Câu hỏi:  Hiện nay em có mua một lô đất 69.3m2 đã có bìa [xem thêm]
Tiếp tục đọc