Your search results

Blog Archives

tách thửa đất chia tách sổ đỏ

THỦ TỤC xin TÁCH THỬA ĐẤT gồm những gì ?

Th9 23, 2017
Kính gửi Quý Khách Hàng! Về trình tự, thủ tục tách thửa đất, Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đ [xem thêm]
Tiếp tục đọc